Obowiązujące standardy w sprawach finansowych

Każde przedsiębiorstwo zobowiązane jest do przestrzegania przepisów podatkowych. W innym wypadku narażone jest na różnego rodzaju odpowiedzialność prawną. Istnieją jednak pewne standardy, którymi muszą kierować się rożnego rodzaju firmy, w szczególności zaś spółki kapitałowe. Mają one zasięg zarówno międzynarodowy jak i krajowy.

W przypadku ustaleń międzynarodowych najważniejsze są Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej. Te ustalone postanowienia obowiązują w ponad 110 krajach i w ogromny sposób wpływają na kształt przygotowywanych sprawozdań finansowych. Zostały one opracowane w celu ujednolicenia globalnej metodologii związanej z tym zakresem funkcjonowania przedsiębiorstw. Dzięki tym standardom sprawozdania finansowe, opracowywane w różnych częściach globu, są przedstawiane w ten sam sposób. Pozwala to na większą współpracę związaną z procesami inwestycyjnymi – nic nie stoi na przeszkodzie, aby np. inwestor z Europy mógł zdobyć najważniejsze dane dotyczące azjatyckiej spółki. Wszelkie najbardziej istotne informacje będą zawarte w przystępnie i rzetelnie przygotowanym sprawozdaniu.

Jeżeli chodzi o zalecenie krajowe, to najważniejszą instytucją jest tutaj Komisja Nadzoru Finansowego. Organ ten dba o to, aby chronić przeciętnego obywatela przed nadużyciami ze strony instytucji finansowych. Nie dziwi więc, że w polu zainteresowań tej komisji są np. kwestie dotyczące audytu. W wydawanych zaleceniach KNF przedstawia swoje stanowisko dotyczące poprawnie przeprowadzonej procedury kontroli finansowej firmy. Ma to na celu ochronę przed różnego rodzaju nieprawidłowościami oraz nadużyciami w spółkach kapitałowych.

Jeżeli interesujemy się sprawami podatkowymi oraz finansowymi, warto być na bieżąco ze wszelkiego rodzaju zmianami w zakresie obowiązujących standardów. Dlatego też warto zapoznawać się z komunikatami, jakie wydaje Komisja Nadzoru Finansowego. Przedstawiane w nich dobre praktyki pozwalają dobrze ocenić obecnie panujące trendy w kwestiach finansowych.

Z kolei osoby interesujące się rozwojem międzynarodowych relacji inwestorskich powinny być na bieżąco ze zmianami postanowień w zakresie Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej. Choć cechują się one sporą zawiłością, to zawierają najważniejsze wytyczne dotyczące prawidłowo prowadzonej dokumentacji w wielkich przedsiębiorstwach.

Kontrola skarbowa

Polscy przedsiębiorcy są bardzo zarodni. Firmy z sektora małych i średnich przedsiębiorstw doskonale dają sobie radę mimo trudnej sytuacji na światowym rynku. Niestety dla organów biurokratycznej kontroli skarbowej często polskie firmy traktowane są jako oszuści. Dlatego też każdy prowadzący działalność gospodarczą powinien mieć świadomość, że prędzej czy później będzie miał styczność z kontrolą skarbową.

Problemem z pewnością są zawiłości tkwiące w polskich przepisach podatkowych. Przedsiębiorcy trudno jest się połapać w ogromie regulacji, zmian i niejasności, którym musi sprostać, aby spełnić swój obowiązek podatkowy. Często firmy decydują się na usługi zewnętrznej księgowości, jednak zdarza się, że nawet one nie uchronią przed koniecznością składania wyjaśnień przed organami skarbowymi.

Kontrola skarbowa to instytucja, której celem jest zbadanie czy nie narażone zostały interesy Skarbu Państwa, czyli mówiąc prostym językiem – czy odprowadzamy odpowiedni podatek. Niestety, jak często słyszymy w mediach, takie postępowania kontrolne mogą być dla przedsiębiorcy wyjątkowo nieprzyjemne. Często wiążą się z dużymi stratami, zarówno czasu, jak i pieniędzy, ogromnym stresem, a nierzadko zamknięciem firmy. Jak się przed tym uchronić?

Najprostszym sposobem ochrony przed kontrolą skarbową jest terminowość i rzetelność w prowadzeniu dokumentacji firmy. Niezastąpioną pomoc niosą w tym wypadku wszelkiego rodzaju doradcy biznesowi. Jednak nawet w takim wypadku możemy nie być w pełni chronieni przed ewentualna kontrola. Może bowiem zdarzyć się, że postępowanie wyjaśniające będzie dotyczyć zupełnie innej firmy, my zaś jesteśmy… tylko jej kontrahentem i przez to będziemy musieli składać wyjaśnienia.

Ochronić się przed kontrolą skarbową jest rzeczą bardzo trudną. Zdarza się, że nawet wyjątkowo rzetelne prowadzenie dokumentacji firmy może być niewystarczające, aby uchronić się przed koniecznością stawiania czoła urzędnikom kontrolującym. Pozostaje nam otaczać się specjalistami, którzy w sytuacji awaryjnej zaproponują nam szereg rozwiązań, mogących wyciągnąć nas z dołka. W takim wypadku powinniśmy odpowiednio wcześniej zdecydować się na usługi wykwalifikowanej firmy doradczej, działającej w zakresie prawa podatkowego. Taka pomoc może okazać się bardzo istotną wartością.

Fuzje i przejęcia

Oglądając wiadomości czy czytając gazety coraz częściej słyszy się o łączeniach firm. Wielkie transakcje kapitałowe wykonywane przez duże korporacje mogą przyjmować różne formy. Przyjrzyjmy się nim, aby mieć świadomość, jak analizować zdarzenia, które mają miejsce na współczesnych rynkach kapitałowych.

Intencje stojące za fuzjami

Firmy podejmują próby scalania firm z rożnych intencji. Przeważnie chodzi o uzyskiwanie większych korzyści czy to ekonomicznych, czy też strategicznych. Najczęściej transakcje te dzieli się na fuzje i przejęcia. Fuzje oznaczają połączenia przedsiębiorstw, zaś przejęcia odbywają się drogą wykupu odpowiedniej ilości akcji, aby móc zarządzać wykupywaną firmą.

Podział fuzji

Fuzje dzielą się na trzy rodzaje. Z jednej strony mamy fuzje poziome – mają one miejsce, gdy łączą się firmy o podobnym charakterze, działające w podobnych branżach. Fuzja pionowa ma miejsce w sytuacjach, w których połączeniu ulegają firmy z różnych poziomów procesu produkcyjnego. Wówczas powstały podmiot ma większy wpływ na produkcję na każdym z etapów produkcji (np. podzespoły oraz produkt końcowy). Fuzja konglomeratowa to połączenie firm z różnych branż, w wyniku czego powstaje podmiot o bardzo zróżnicowanym charakterze. Skutkuje to m.in. polepszeniem oferty firm.

Podział przejęć

Obok fuzji mamy również przejęcia. Często dzieli się je ze względu na intencje przejmującego, przez co mamy do czynienia z przejęciami przyjacielskimi lub wrogimi. Ten drugi przypadek polega na wykupieniu firmy mimo sprzeciwów zarządu wykupywanej jednostki.

Przejęcia dzielą się również ze względu na koncentrację produkcji. Możemy mieć do czynienia ze specjalizacją technologiczną (kiedy podmiot zyskuje ze względu na zasoby technologiczne wykupywanego przedsiębiorstwa) lub przedmiotową (kiedy celem jest zawężenie rynku produkcji danych dóbr).

Transakcje mające na celu połączenie firm może przyjąć bardzo różne formy. Większość z nich przynosi korzyści dla obu podmiotów biorących udział w transakcji. Należy się jednak wystrzegać takich operacji, które mogą sprzyjać tendencjom monopolistycznym albo będących krzywdzącymi dla jednej ze stron. Zanim zdecydujemy się na transakcje takie jak fuzje i przejęcia, warto skontaktować się z naszym doradcom biznesowym, który przeanalizuje sytuacje oraz przedstawi nam jej dobre oraz złe strony.

Doradztwo podatkowe

Istnieją różne formy doradztwa, zaś każda z nich zawiera w sobie wiele korzyści dla współczesnych przedsiębiorstw. Pomoc ze strony doradcy podatkowego dedykowana jest przede wszystkim dla osób, które pragną należycie wypełniać swoje obowiązki związane z rozliczeniem z urzędem skarbowym. Niniejszy tekst przedstawi najważniejsze korzyści, jakie niesie ze sobą doradztwo podatkowe.

Wypełnianie deklaracji podatkowej

Najbardziej podstawową forma działania doradcy jest pomoc w zakresie wyliczania oraz odprowadzania podatków do urzędu skarbowego. Szalenie istotnym elementem jest również pomoc w wypełnianiu deklaracji podatkowych. Korzystanie z usług specjalisty pozwala na terminowe oraz rzetelne wywiązanie się z obowiązków podatkowych ciążących na przedsiębiorcy.

Prowadzenie ewidencji podatkowej

Doradztwo podatkowe obejmuje również prowadzenie ksiąg podatkowych oraz innych form ewidencji do celów podatkowych. Usługa ta obejmuje również wszelką pomoc w tym zakresie. Przy zleceniu takich działań doradcy podatkowemu, możemy mieć pewność, że nasza dokumentacja podatkowa jest prowadzona na najwyższym poziomie.

Udzielanie rad

Jednak doradztwo podatkowe – jak sama nazwa wskazuje – to przede wszystkim udzielanie rad. Dzięki relacjom ze specjalistami z tego zakresu, przedsiębiorca może uzyskać informacje dotyczące np. najbardziej korzystnej formy opodatkowania. Doradca, dzięki swojemu doświadczeniu oraz zdobytej wiedzy, jest w stanie udzielić profesjonalnej wykładni przepisów prawa podatkowego.

Reprezentowanie firmy

Korzystanie z firmy doradczej w zakresie spraw podatkowych to nieoceniona pomoc w przypadku wszelkiego rodzaju kontroli czy postępowań przed organami administracji publicznej. Dzięki możliwości upoważnienia doradcy podatkowego, kierownictwo firmy jest w stanie zaoszczędzić sobie licznych stresów oraz mieć pewność, że interesy przedsiębiorstwa są zabezpieczane przez profesjonalistów.

Urzędy skarbowe oraz przepisy prawa podatkowe zniechęcają wielu młodych, przedsiębiorczych Polaków do zakładania własnej działalności gospodarczej. Warto wiedzieć, że doradztwo podatkowe może być doskonałą pomocą dla każdej firmy – niezależnie od jej wielkości. Bardzo ważne jest to, aby decydując się na taką usługę, wybrać doradcę, który posiada jak największą wiedzę oraz doświadczenie.

Doradztwo inwestycyjne

Istnieje wiele form doradztwa, z których mogą korzystać dzisiejsze przedsiębiorstwa. Bardzo popularne doradztwo inwestycyjne opiera się na udzielaniu rekomendacji w zakresie obrotu instrumentami finansowymi. Przyjrzyjmy się, jakie wady i zalety niesie ze sobą taka usługa.

Ocena zdolności inwestycyjnej

Proces doradztwa rozpoczyna się od dokładnego rozpoznania potrzeb klienta. W tym wypadku cała sytuacja finansowa firmy oraz dotychczasowa historia inwestycyjna firmy stają się źródłem informacji o przedsiębiorstwie. Doradca inwestycyjny zdobywa potrzebne informacje, aby móc ocenić, jakie kroki może powziąć dana firma, aby skutecznie obracać instrumentami finansowymi. Jest to dla kierownictwa szalenie ważny element, który może skłonić do dalszego rozwoju przedsiębiorstwa.

Przedstawienie strategii

Doradztwo inwestycyjne opiera się na udzielaniu zaleceń oraz opinii w zakresie gry na giełdzie. Dlatego też jej efektem jest opracowanie strategii inwestycyjnej, która obejmować będzie wszelkie planowane kroki w tym zakresie. Każde z tych działań musi być umieszczone na osi czasu oraz zostać dokładnie przeanalizowane pod kątem efektywności. Dla przedsiębiorcy jest to bardzo ważne źródło informacji pokazujące faktyczny potencjał firmy na rynkach inwestycyjnych.

Ryzyko

Największą wadą całego procesu inwestycyjnego jest jego spora ryzykowność. Usługa doradztwa inwestycyjnego ma na celu jego zmniejszenie, jednak nie zawsze da się uniknąć zagrożeń związanych z niepewną sytuacją rynkową. Kierownictwo, które nie boi się ryzyka, bardzo często uzyskuje dzięki temu wymierne korzyści związane ze znaczącym pomnożeniem inwestowanego kapitału. Oczywiście trzeba pamiętać, by takie ryzyko było poprzedzone rzetelnymi analizami.

Monitoring i współpraca

Cały proces doradztwa inwestycyjnego nie ogranicza się tylko do kilku spotkań. Aby usługa ta miała sens, musi zostać rozciągnięta w czasie. Doradca finansowy powinien na bieżąco badać, jak podjęte decyzje wpływają na sytuację finansową firmy. Jeżeli podjęte kroki nie są wystarczająco efektywne należy dokonywać korekt w opracowanej strategii. W ten sposób, doradca inwestycyjny staje się niejako partnerem kierownictwa firmy, ponieważ służy on wsparciem podczas podejmowania wszelkich decyzji w danym zakresie.

Proces doradztwa inwestycyjnego może przynieść przedsiębiorstwu bardzo wiele korzyści. Obarczenie pewnym stopniem ryzyka nie powinno przemawiać przeciwko tej usłudze.

Audyt zewnętrzny i wewnętrzny

Z pewnością prowadząc działalność gospodarczą zdarzają nam się sytuacje, w których w naszej dokumentacji pojawią się pewne nieprawidłowości, mające wpływ na błędne postrzegane sytuacji finansowej firmy. Aby uniknąć rozwoju niezgodnych z prawem procesów warto skorzystać z instrumentu jakim jest audyt. Pamiętajmy jednak, że procedura taka może przyjmować dwie różne formy. Audyt zewnętrzny i wewnętrzny znacząco się od siebie różnią.

Na czym polega procedura audytu?

Audyt to w największym skrócie procedura mająca na celu dokładne zbadanie procesów zachodzących w firmie. W przypadku audytu finansowego zakres badań ogranicza się do procesów związanych ze sprawami ekonomicznymi oraz skarbowymi. Po takim postępowaniu kierownictwo firmy otrzymuje cały zakres informacji dotyczących mechanizmów finansowych oraz pakiet zaleceń, których wprowadzenie może pozytywnie wpłynąć na wiarygodność firmy. Przeprowadzenie audytu ma więc na celu zwiększenie rzetelności oraz terminowości w kontaktach z organami skarbowymi.

Czy tylko kierownictwo?

Jednak musimy mieć świadomość, że opisywana procedura to audyt wewnętrzny. Istnieje również instrument jakim jest zewnętrzna forma audytu. Wówczas wykryte informacje są przeznaczone przede wszystkim dla osób trzecich. Kto może być zainteresowany danymi dotyczącymi sytuacji finansowej firmy? Wszelkiego rodzaju banki, instytucje finansowe czy też potencjalni inwestorzy. Trudno sobie wyobrazić, aby poważna instytucja była zainteresowana udzieleniem nam kredytu czy też zainwestowaniem w firmę bez uprzedniego zbadania naszej sytuacji. Dlatego też audyt zewnętrzny to niezbędna procedura poprzedzająca wszelkiego rodzaju zastrzyki gotówki dla firmy.

Audyt zewnętrzny i wewnętrzny to dwa różniące się od siebie instrumenty kontroli finansowej. Nie można ich jednak utożsamiać z kontrolą skarbową czy podatkową wszczynaną przez urzędy skarbowe czy też urzędy kontroli skarbowej. Celem audytu jest bowiem zebranie informacji oraz wpływ na lepsze funkcjonowanie firmy – nie zaś karanie za popełnione błędy. Audyt nie powinien jednak być traktowany pobłażliwie przez kierownictwo firmy. Efekty tej procedury są bowiem dla wielu firm doskonałym bodźcem do restrukturyzacji oraz reformowania mechanizmów funkcjonujących w przedsiębiorstwie.

Audyt finansowy

Procedura audytu finansowego należy do jednych z najważniejszych instrumentów badających sytuację finansową przedsiębiorstwa czy spółki. Warto przyjrzeć się jego lepszym i gorszym stronom, aby dowiedzieć się czegoś więcej o tak często spotykanej procedurze kontrolnej.

Korzyści audytu finansowego

Zacznijmy od niezaprzeczalnych zalet postępowania jakim jest audyt finansowy. Po pierwsze pozwala on na przeanalizowanie finansów firmy przez niezależnego, rzetelnego i obiektywnego specjalistę. Dzięki temu kierownictwo przedsiębiorstwa zyskuje bardzo istotną porcję wiedzy.

Po drugie, takie informacje nie są pozbawione komentarza. Dzięki zaleceniom oraz opiniom osoby przeprowadzającej audyt, firma zyskuje niezaprzeczalną wartość, jaką są zaproponowane formy rozwoju firmy, umożliwiające przygotowanie strategii na najbliższe lata.

Trzecią korzyścią związaną z audytem finansowym jest możliwość zduszenia wszelkich nieprawidłowości już w samym zarodku. Pozwala to na uzdrowienie procesów i mechanizmów działających wewnątrz przedsiębiorstwa. Im szybciej usunie się tego typu odstępstwa od normy, tym łatwiej powrócić do prawidłowego funkcjonowania firmy. Pozwala to również na uniknięcie nieprzyjemności związanych z kontrolą skarbową – które to mogłyby wiązać się z karą grzywny albo nawet ograniczenia lub pozbawienia wolności.

A czy audyt ma jakieś wady?

W obliczu zaprezentowanych powyżej korzyści związanych z opisywaną procedurą, trudno twierdzić, aby drobne niedogodności związane z wizytą osoby przeprowadzającej audyt były argumentem „przeciw”. Kierownictwo firmy może być niezadowolone z faktu, że osoba z zewnątrz grzebie w papierach przedsiębiorstwa. Z pewnością nie jest przyjemna sama konieczność pokazania swoich słabych punktów. Nie zmienia to jednak faktu, że celem audytu nie jest karanie, a raczej wypracowanie możliwych dróg wyjścia z nieprawidłowej sytuacji.

Chociaż usługa audytu finansowego z pewnością wiąże się z pewnymi nieprzyjemnościami, to jednak jej korzyści są zdecydowanie większe. Raczej trudno wyobrazić sobie sytuację, w której przedsiębiorca rezygnuje ze wspomnianych niezaprzeczalnych korzyści, ponieważ obawia się tych kilku niedogodności. Doświadczenie pokazuje, że opisywany instrument zawsze wychodzi na dobre dla przedsiębiorstwa, w których prowadzony jest audyt.