Audyt zewnętrzny i wewnętrzny

Z pewnością prowadząc działalność gospodarczą zdarzają nam się sytuacje, w których w naszej dokumentacji pojawią się pewne nieprawidłowości, mające wpływ na błędne postrzegane sytuacji finansowej firmy. Aby uniknąć rozwoju niezgodnych z prawem procesów warto skorzystać z instrumentu jakim jest audyt. Pamiętajmy jednak, że procedura taka może przyjmować dwie różne formy. Audyt zewnętrzny i wewnętrzny znacząco się od siebie różnią.

Na czym polega procedura audytu?

Audyt to w największym skrócie procedura mająca na celu dokładne zbadanie procesów zachodzących w firmie. W przypadku audytu finansowego zakres badań ogranicza się do procesów związanych ze sprawami ekonomicznymi oraz skarbowymi. Po takim postępowaniu kierownictwo firmy otrzymuje cały zakres informacji dotyczących mechanizmów finansowych oraz pakiet zaleceń, których wprowadzenie może pozytywnie wpłynąć na wiarygodność firmy. Przeprowadzenie audytu ma więc na celu zwiększenie rzetelności oraz terminowości w kontaktach z organami skarbowymi.

Czy tylko kierownictwo?

Jednak musimy mieć świadomość, że opisywana procedura to audyt wewnętrzny. Istnieje również instrument jakim jest zewnętrzna forma audytu. Wówczas wykryte informacje są przeznaczone przede wszystkim dla osób trzecich. Kto może być zainteresowany danymi dotyczącymi sytuacji finansowej firmy? Wszelkiego rodzaju banki, instytucje finansowe czy też potencjalni inwestorzy. Trudno sobie wyobrazić, aby poważna instytucja była zainteresowana udzieleniem nam kredytu czy też zainwestowaniem w firmę bez uprzedniego zbadania naszej sytuacji. Dlatego też audyt zewnętrzny to niezbędna procedura poprzedzająca wszelkiego rodzaju zastrzyki gotówki dla firmy.

Audyt zewnętrzny i wewnętrzny to dwa różniące się od siebie instrumenty kontroli finansowej. Nie można ich jednak utożsamiać z kontrolą skarbową czy podatkową wszczynaną przez urzędy skarbowe czy też urzędy kontroli skarbowej. Celem audytu jest bowiem zebranie informacji oraz wpływ na lepsze funkcjonowanie firmy – nie zaś karanie za popełnione błędy. Audyt nie powinien jednak być traktowany pobłażliwie przez kierownictwo firmy. Efekty tej procedury są bowiem dla wielu firm doskonałym bodźcem do restrukturyzacji oraz reformowania mechanizmów funkcjonujących w przedsiębiorstwie.