Doradztwo inwestycyjne

Istnieje wiele form doradztwa, z których mogą korzystać dzisiejsze przedsiębiorstwa. Bardzo popularne doradztwo inwestycyjne opiera się na udzielaniu rekomendacji w zakresie obrotu instrumentami finansowymi. Przyjrzyjmy się, jakie wady i zalety niesie ze sobą taka usługa.

Ocena zdolności inwestycyjnej

Proces doradztwa rozpoczyna się od dokładnego rozpoznania potrzeb klienta. W tym wypadku cała sytuacja finansowa firmy oraz dotychczasowa historia inwestycyjna firmy stają się źródłem informacji o przedsiębiorstwie. Doradca inwestycyjny zdobywa potrzebne informacje, aby móc ocenić, jakie kroki może powziąć dana firma, aby skutecznie obracać instrumentami finansowymi. Jest to dla kierownictwa szalenie ważny element, który może skłonić do dalszego rozwoju przedsiębiorstwa.

Przedstawienie strategii

Doradztwo inwestycyjne opiera się na udzielaniu zaleceń oraz opinii w zakresie gry na giełdzie. Dlatego też jej efektem jest opracowanie strategii inwestycyjnej, która obejmować będzie wszelkie planowane kroki w tym zakresie. Każde z tych działań musi być umieszczone na osi czasu oraz zostać dokładnie przeanalizowane pod kątem efektywności. Dla przedsiębiorcy jest to bardzo ważne źródło informacji pokazujące faktyczny potencjał firmy na rynkach inwestycyjnych.

Ryzyko

Największą wadą całego procesu inwestycyjnego jest jego spora ryzykowność. Usługa doradztwa inwestycyjnego ma na celu jego zmniejszenie, jednak nie zawsze da się uniknąć zagrożeń związanych z niepewną sytuacją rynkową. Kierownictwo, które nie boi się ryzyka, bardzo często uzyskuje dzięki temu wymierne korzyści związane ze znaczącym pomnożeniem inwestowanego kapitału. Oczywiście trzeba pamiętać, by takie ryzyko było poprzedzone rzetelnymi analizami.

Monitoring i współpraca

Cały proces doradztwa inwestycyjnego nie ogranicza się tylko do kilku spotkań. Aby usługa ta miała sens, musi zostać rozciągnięta w czasie. Doradca finansowy powinien na bieżąco badać, jak podjęte decyzje wpływają na sytuację finansową firmy. Jeżeli podjęte kroki nie są wystarczająco efektywne należy dokonywać korekt w opracowanej strategii. W ten sposób, doradca inwestycyjny staje się niejako partnerem kierownictwa firmy, ponieważ służy on wsparciem podczas podejmowania wszelkich decyzji w danym zakresie.

Proces doradztwa inwestycyjnego może przynieść przedsiębiorstwu bardzo wiele korzyści. Obarczenie pewnym stopniem ryzyka nie powinno przemawiać przeciwko tej usłudze.